Sever 1 Sever 2
182 Download

Bạn trai cặc bự biến Xingba xinh xắn thành một con điếm

Này Đinh bí thư có chuyện gì gấp không, tôi hiện tại đang bận bịu Tào Kiến Dân lúc này mới nhớ đến khu Bạch Sơn vừa có bí thư mới, bởi vì không phải là một hệ thống trực tiếp, cho nên Tào Kiến Dân và khu Bạch Sơn quan hệ qua lại không nhiều lắm, nơi đó là địa bàn của phó cục trưởng Kha Tử Hoa, cho nên Tào Kiến Dân cơ bản rất ít hỏi đến sự tình khu Bạch Sơn. Được rồi, ngồi đi, rốt cuộc có sự tình gì cấp bách, mà gọi điện thoại liên tục cho Tào cục trưởng như vậy Có phải là có sự kiện trọng đại gì phát sinh rồi phải không Đường Bỉnh Khôn nghiêm túc hỏi. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói. À món bồ câu nướng cũng là đặc sắc, được rồi, anh đặt giùm tôi một gian phòng, Xingba không dung tiền của khu ủy, dùng tên cá nhân của tôi, đây là cá nhân tôi mời khách.

View more