Sever 1 Sever 2
140

Chồng trốn vợ đi cặp bồ với tình nhân trẻ đẹp

Bí thư, đây cũng lần đầu tiên tôi nghe nói chuyện này, chứ nếu tôi có liên quan đến, còn xứng ngồi ở trên cái vị trí này sao Tào Kiến Dân gương mặt bị oan uổng nói Chuyện này nếu truyền đi, ảnh hưởng sẽ rất ác liệt, lão nhanh chạy về xử lý việc này, đem ảnh hưởng bất lợi xuống đến mức thấp nhất. Tôi là cảnh sát, thấy các người khả nghi, trốn vợ đem CMND lấy ra nhìn xem. Tào Kiến Dân hướng về người kỷ ủy cùng Lưu Quan Dương nói. Đinh bí thư, kỳ thật trong này có chút hiểu lầm.

View more